START 26 CZERWCA 2020 18:00 (PIĄTEK)!

LEGENDARNY SERWER MINECRAFT Z GILDIAMI DOSTĘPNY DLA WSZYSTKICH!

Wojna trwa! Zbierz drużynę i ruszaj na przygodę! IP: kwadratowamasakra.pl

REGULAMIN

§1 Regulamin ogólny.
1. Obecnymi właścicielami serwera są: radek203 , Gabe.
2. Obowiązkiem każdego jest przestrzeganie regulaminu.
3. Każda zarejestrowana, niełamiąca regulaminu osoba ma prawo do gry na naszym serwerze.
4. Każdy, kto widzi osobę łamiącą/nadużywającą regulamin ma obowiązek zgłoszenia tego na naszym discordzie lub pisząc do członka administracji w trakcie gry.
5. Każdy gracz wiedzący o istnieniu błędu na serwerze ma obowiązek zgłosić to natychmiast do członka administracji w grze lub na discordzie.
6. Obowiązują ogólnie pojęta zasada dobrego wychowania, ograniczonego zaufania, netykiety i normy społeczne.
7. Zakaz przekazywania dalej danych osobowych bez zgody osoby, której dotyczą.
8. Każdy gracz ma obowiązek zabezpieczenia swojego konto wystarczająco dobrym hasłem, administracja nie odpowiada za wszelkie włamania na konto.
9. Zabronione jest podszywanie się pod YouTuber'ów. Wszystkie konta o nickach YouTuber'ów mogą zostać zbanowane w tempie natychmiastowym.
10. Wszystkie logi serwera mogą zostać usunięte po tygodniu ich przechowywania lub po zakończeniu edycji.

§2 Regulamin gry.
1. Zabrania się używania modów/programów/tekstur, które w znacznym stopniu ułatwiają rozgrywkę.
2. Zakaz wykorzystywania błędów gry.
3. Każdy gracz może korzystać tylko z jednego konta.
4. W wypadku kiedy na serwerze gra ktoś na tym samym internecie co ty, należy o tym fakcie odpowiednio wcześnie powiadomić Administrację.
5. Administracja może posiadać drugie konto do zwykłej gry, zatem nie może grać na koncie administratora jako normalny gracz.
6. Podczas nałożenia blokady na konto, ranking gracza może zostać zresetowany, a przedmioty mogą zostać usunięte.
7. Zabrania się budowania mechanizmów redstone, które mogłyby obciążyć serwer.
8. Zabrania się używania do budowania gildii, bloków, które są niezniszczalne oraz używania dużej ilości wody i lawy.
9. Zabrania się bugowania serca gildii - bedrocka, w przypadku jakby znikło (albo innymi metodami), przestrzeń wkoło można zabudować.
10. Zabrania się tworzenia gildii zaraz po jej usunięciu, odstęp między usunięciem a ponownym założeniem, powinien wynieść przynajmniej 24 godziny.
Punkt 9 dotyczy osób które były w poprzedniej gildii jak i ich sojuszników nie tylko tych przez komendę /sojusz
11. Zabrania się celowego podbijania gildii w celu uzyskania ochrony.
12. Zabrania się posiadania przez gildię więcej niż 24 członków łącząc członków gildii i członków sojuszy.
13. W związku z powyższą zasadą zabrania się posiadania sojuszu bez sojuszu, przez komendę /sojusz
14. Zabrania się celowego nabijania punktów rankingowych na osobach w gildii oraz w sojuszach.
15. Zabrania się rozbijania gildii na kilka osobnych w celu uzyskania większej ilości nagród. Taka gildia może zostać zdyskwalifikowana.
16. Zabrania się zamykania kogoś w portalach oraz pozostawiania w innych sytuacjach bez wyjścia, na które gracz nie miał wpływu.
Punkt 16 obejmuje tylko sytuacje podobne do wspomnianego zamykania w portalach, nóżki oraz inne tego typu rzeczy są dozwolone.
17. Zabrania się bezsensownego griefowania mapy.
18. Zabrania się budowania całych powierzchni z Furtek, Piecyków, Craftingów, Enderów itp.

§3 Regulamin chatu.
1. Zakaz przeklinania oraz ubliżania innym graczom.
2. Zakazane są: nękanie innych graczy oraz groźby.
3. Zakaz spamowania.
4. Zakaz reklamowania innych serwerów (przykładowo, podawanie adresów IP, nazw itp.).
5. Podawać można ts/discord tylko i wyłącznie w prywatnej wiadomości - '/msg'.
6. Zakaz rozpoczynania niepotrzebnego spamu.
7. Zakaz nadużywania dużych liter (Caps Lock).
8. Zakazane są próby wyłudzenia danych Gracza (przykładowo, kont, haseł, adresów e-mail).
9. Zakaz propagowania faszyzmu, komunizmu, rasizmu oraz treści erotycznych.
10. Za udawanie "idioty", bądź nim bycie, Administracja ma prawo karać.
11. Zakaz narzekania na coś, na co Społeczność miała wpływ na "Konferencji dla Graczy" w formie: np. "Administracja wprowadza takie coś, że nie chce się grać".
12. Za udawania, że ktoś ma cheaty bądź przyznanie się do ich posiadania nawet bez sprawdzania, może grozić ban z góry.
Celowe doprowadzanie do sprawdzania bądź pisanie o tym spowalnia działanie Administracji w łapaniu prawdziwych cheaterów.
13. Zabrania się podszywania pod sprawdzanego, przykładowo odpowiadając na pytania Administracji do sprawdzanej osoby.
14. Zakazane jest pytanie się Administracji o rzeczy, na które tylko gracz miał wpływ, przykładowo kto ukradł mi rzeczy, zniszczył gildię.

§4 Regulamin serwera discord.
1. Dotyczy wszystkiego, co w paragrafie 3.
2. Zakaz pingowania wszystkich, pingowania poszczególnych osób bez ich zgody w szczególności Administracji.
3. Wszystkie kanały należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Sprawy prywatne proszę wyjaśniać w prywatnej rozmowie, a nie na serwerze.
5. Zakaz wysyłania wiadomości typu: "To jest BOB..." bez zgody Administracji.

§5 Płatności.
1. Każdy gracz ma prawo zakupić usługę na stronie i żaden gracz nie jest do tego zmuszany.
2. Za kupno usługi gracz dostaje specjalne przywileje i komendy, które ułatwią mu grę na serwerze.
3. Przywileje i komendy kont VIP, SuperVIP, MegaVIP, SPONSOR można sprawdzić w grze pod komendą: '/vip', '/svip', '/mvip', '/sponsor'.
4. Serwis KwadratowaMasakra.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisane dane.
5. Koszt usługi jest jednorazowy.
6. Zrezygnować z usługi można jedynie, kiedy KwadratowaMasakra.pl nie wypełni do końca swoich obowiązków.
7. W przypadku otrzymania Bana klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji z usługi.
8. Reklamację należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@kwadratowamasakra.pl opisując swój problem i podając nick z gry.

§6 Rodo.
1. Granie na serwerze jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie swojego nicku.
2. Dostęp do wszystkich danych serwera ma właściciel: radek203.
3. Można złożyć prośbę o usunięcie swoich danych z serwera, pisząc na adres e-mail: kontakt@kwadratowamasakra.pl

§7 Sprawdzanie.
1. Administracja nie musi podawać powodu sprawdzania gracza.
2. Administracja może wymagać od graczy zainstalowania programów typu: Discord, AnyDesk, TeamViewer, WinRar.
3. Administracja może przejrzeć wszystkie pliki, które mogą zawierać cheaty.
Pamiętaj! Administracji nie obchodzą twoje prywatne pliki. Chcemy tylko sprawdzić, czy nie ukryłeś gdzieś cheatów.

§8 Administracja.
1. U Administracji powinna panować zasada zaufania, nie trzeba wtedy dochodzić, co jest prawdą a co nie.
2. Wszelkie sprawy ustalane na serwerze dostępne tylko dla Administracji oraz informacje poufne nie mogą wyjść poza obręb Administracji bez zgody Właścicieli.
3. Rangi niższe niż Właściciel, nie mogą obiecywać innym rang, jedynie mają obowiązek odesłania chętnych do najwyższej Administracji.
4. Wszelkie sprawy wśród Administracji powinny być wyjaśniane w miejscach do tego przeznaczonych, nie w przestrzeni publicznej.
5. Administracja nie powinna przybierać żadnej ze stron konfliktu (w tym faworyzacja), tylko ugodowo rozwiązać każdy napotkany konflikt na serwerze.

§9 Inne.
1. Zakaz podawania się za członka administracji serwera oraz powoływania się na znajomości przez nieuprawnionych graczy.
2. Zakaz pisania nagminnych próśb do administracji o itemy, rangi, zorganizowanie eventu, teleportacje do innych graczy, dodanie nowych rzeczy.
3. Każdy gracz ma obowiązek wykonywać polecenia administracji.
4. Prośby oraz Skargi mogą zostać odrzucone bez podania powodu.
5. Każda osoba natrętnie spamiąca na temat rekrutacji lub jej braku może zostać ukarana.
6. Każdy członek administracji ma prawo do usunięcia budowli niecenzuralnych (np. swastyka).
7. Administracja ma prawo karać za czyny nieuwzględnione w regulaminie, które działają na szkodę serwera.
8. Wszystkie rangi udzielone przez administracje mogą zostać odebrane w dowolnym momencie.
9. Wszystkie wpłaty poza serwerowe na konta Administracji są traktowane jak dotacje.
10. Admin nie odpowiada za stracone przedmioty (Wyjątkami są błędy serwera.).
11. Sprzeczanie się z Adminem może skutkować banem. Przyjmujemy, że Admin ma rację.
12. Nie zastosowanie się do regulaminu skutkuje wydaleniem osobnika z serwera na czas bliżej nieokreślony.
13. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
14. Serwer w żaden sposób nie jest połączony z firmą MOJANG.

2020 KwadratowaMasakra.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.